Preloader

BOSTANCI KAMPÜSÜ

Ön Kayıt Formu


Kampüs

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizin, eğitimini eğitimini mutlu ve sağlıklı olarak sürdürmesini sağlamak.

Öğrencilerimizin ana dilini geliştirmesine ve birden çok yabancı dil öğrenmesine yardımcı olmak

Öğrencilerimizi özgüvenini kazanmış, gelecekteki hedefini sorgulayarak, öğrenerek belirleyen gençler olarak yetiştirmek.

Öğrencilerimizin dünyadaki hızlı gelişime ayak uydurabilecek , üretken, yenilikçi, araştırmacı, çevreci gençler olarak ilgi alanlarına uygun etkinliklerde yer almalarını sağlamak.

Kendini spor ve sanatın herhangi bir dalıyla ifade edebilen gençlerin yetiştirildiği ve her öğrencinin tek tek ilgi gördüğü mutlu bir okul ortamı oluşturmak.

Milli eğitim temel ilkeleri çerçevesinde sunduğumuz eğitim öğretim hizmetleriyle; Çağın ihtiyaçlarına, geleceğin beklentilerine cevap verebilecek bilgi ve teknoloji üretimini sağlayacak üstün nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini temin için, Uluslar arası kalite yönetim standartlarına uygun sürekli kendini yenileyen bir kurum olarak, hizmet alanların ve hizmet verenlerin memnuniyetinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi kurumumuzun ana politikasıdır.

AŞAMA DEĞERLERİ

Öğrencileri Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkçemizi ve en az bir yabancı dili mükemmel kullanan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek felsefemizdir.

Galeri

Adres / Konum

Adres : İçerenköy Mahallesi, Ertaç Sk. No:12, 34752 Ataşehir/İstanbul 
Telefon : 0(216) 573 79 46 
E-posta : bostanci@asama.k12.tr